Tire
Tire Promotion
History of Tire
Geographical Structure
Economy of Tire
Tire and Related Publications
Cultural Traditions
Historical Locations
Crafts
Local Music
Tire and Related Publications
Tire and Related Publications

Books

1) ARMAĞAN, A.Munis, Tüm Yönleri ile  Tire 1,İzmir 1980.
2) ARMAĞAN, A.Munis, Belgelerle Beylikler Devrinde Tire,İzmir 1983.
3) ARMAĞAN, A.Munis, Tüm Yönleri ile Tire 2, İzmir 1989.
4) ARMAĞAN, A.Munis, Ali Yoz Kavağı, İzmir 1984.
5) ARMAĞAN, A.Munis, Batı Anadolu Tarihinde İlginç Olaylar,İzmir1984.
6) ARMAĞAN, A.Munis, Yeşil Tire ,İzmir 1991.
7) ARMAĞAN, A.Munis, Tire Guide 2000,İzmir 2000.
8) ARMAĞAN, A.Munis, Tire Rehberi ,İzmir Tarihsiz.
9) ARMAĞAN, A.Munis, Devlet Arşivlerinde Tire, İzmir 2003.
10) ARMAĞAN, A.Munis, Aydınoğulları Beyliği, İzmir Tarihsiz
11) ARMAĞAN, A.Munis, Süleyman Şah ve İbni Melek, İzmir Tarihsiz
12) ARMAĞAN, A.Munis, Tire ‘den Darağacına Şeyh Bedrettin, İzmir 2004
13) ARMAĞAN, A.Munis, Anadolu Tarihinde Tire Yahudileri ,İzmir 2004
14) ARMAĞAN, A.Munis, Bozmenderes’ten Bozdağlar’a Kuvai Milliye, İzmir 2005
15) ARMAĞAN, A.Munis, Ege‘nin Gizli Tarihi Horasaniler,Ankara 2001
16) ASLANOĞLU, İnci, Tire de Cami ve Üç Mescit,Ankara 1978.
17) AKSAY,Orhan, Fotoğraflarla  Kuruluşundan Günümüze Tarihi Tire Bandosu Tire 2006.
18) BAŞARAN, Mehmet,Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Tire, İzmir 2000.
19) BAYSAL, Mustafa, (Haz.) İzmir Kültür Envanteri Tire, İzmir 2001.
20) ÇAKMAK, Canan,Tire Hamamları, Ankara 2000.
21) ERTEKİN, A.Levent, Şehr-i Muazzam Tire İzmir 1999.
22) ERTEKİN, A.Levent, Kuvayi Milliye Tacının İri Pırlantası Gökçen Efe, İzmir 2001.
23) ERTEKİN, A.Levent, Tire ‘den Folklorik Esintiler,İzmir 2003
24) ERTEKİN, A.Levent, Tire Şehitleri ,İzmir 2005.
25) ERTEKİN, A.Levent, Osmanlı’dan Günümüze Tire’de Eğitim ve Eğitimciler, İzmir 2003
26) ERTEKİN, A.Levent, Beledi Dokuması, İzmir 2006.
27) GÜRLER, Binnur, Tire Müzesi Cam Eserleri, Ankara 2000.
28) KURTİŞ, Onur, Tire Açık Hava Müzesi, Denizli 1998.
29) ÖNKAL, Hakkı, Tire Türbeleri, Ankara 1992.
30) ÖZAY, Mahmut, O Mübarek Serviler, İstanbul 1950. 
31) PLUTARKOS, E.Dulis, Tire ve İzmir’den Rodos’a, Atina 1976.
32) ŞEKER, Mehmet, (Haz.)Türk Kültüründe Tire, Ankara 1994.
33) TANYELİ, Uğur.Tire’nin Kentsel Gelişimi Anadolu Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim Süreci(11-15 yy.), İstanbul 1987.
34) TOKLUOĞLU, Faik, Tire Çevre İncelemeleri, İzmir 1973.
35) TOKLUOĞLU, Faik, Çiçek Meşheri Tire, İzmir 1945.
36) TOKLUOĞLU, Faik, Tire’de Yetişen Alim,Şair,Mütefekkir ve  Mutasavvıflar,Tire 1965.
37) TOKLUOĞLU, Faik, İbni Melekoğlu Mehmet ve Kardeşi Abdülmecit,İstanbul 1957.
38) TOKLUOĞLU, Faik, Tire Tarihi ve Turisylik Değerleri,İstanbul 1957.
39) TOKLUOĞLU, Faik, İbni Melek,İzmir 1957.
40) YAVUZ, Behiç Galip, İtalya’daki Etrüskler ile Meksika’daki Ölmekler Ödemiş ile Tireli Miydi? Ödemiş 2001.
41) YILDIRIM, Ali İhsan, Necip Paşa Kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu 1, Tire 2003. 
42) AKSAY, Orhan, Tire Şiirleri, Tire 2008
43) MEDİN, Sadık, Kapılar, Tire 2008 
44) KABAKLARLI, Necdet, Tire Mangırları, İstanbul 2007 
 
Theses 
1) AYDIN, Sibel, Tire Monografisi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halkbilimi Anabilim Dalı (Basılmamış Lisans Tezi), Ankara 1998.
2) AYDINOĞLU, Burcu, İzmir İli Tire İlçesi Düğünleri (İlçe Merkezi, Akkoyunlu Köyü, Akçaşehir Köyü) Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Basılmamış Lisanas Tezi), Manisa 2002.
3) AYDINOĞLU, Burcu, Tire Halk İnançları, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Halkbilimi Anabilim Dalı (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Manisa 2006.
4) ÇUKUR, Barış Mehmet, Tire’deki  Osmanlı Dönemi Tarihi Eserleri, Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü (Basılmamış  Lisans Tezi), Denizli 2002.
5) ERGÜL, Tülay, Tire Camileri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi  Bölümü (Basılmamış Mezuniyet Tezi), İstanbul 1966.
6) GÜRBOĞA, Filiz, Tire’de Türk–İslam Anıtsal (Hanlar –Türbeler)Dokuz Eylül Üniversitesi SANAT Tarihi Bölümü (Basılmamış Lisans Tezi), İzmir 1985.
7) KÖKSAL, Onur, Tire Keçeleri, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Halı, Kilim, Kumaş Desenleri Anasanat Dalı, İstanbul 2002.
8) KÜRÜM, Mükerrem, Tire Evleri, Ege  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir 1982.
9) MUHTAR, Cemal, Ferişteoğlullarının Arapça-Farsça Lugatları Üzerine Araştırma, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Doktora Tezi), Ankara 1981.
10) YAVAŞLAR, Leyla, Tire Kazası Monografyası, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Enstitüsü (Basılmamış  Mezuniyet Tezi), İSTANBUL 1965.
11) YORULMAZ, Esra, Tire’de Nüfus Coğrafi Dağılışı ve Yapısal Özellikleri, Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü (Basılmamış Lisans Tezi), İzmir 1998.
 
Works
1) AYDINOĞLU, Burcu, Tire Türbeleri Etrafında Oluşan İnanç ve Pratikler, Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halkbilimi Dersi Saha Araştırması, Tire 2001.
2) AYDINOĞLU, Burcu, Tire’de Doğumdan Ölüme İnanışlar, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halk İnançları Dersi Saha Araştırması, Tire 2001.
3) AYDINOĞLU, Burcu, Çakmaklı, Necla, Tire de El Sanatları Tire Müzesi Terfi Etüdü Çalışmaları, Tire 1974
4) AYDINOĞLU, Burcu, Tire de Doğumdan Ölüme  Kadar Yaşam ve İnançlar, Tire Müzesi Terfi Etüdü Çalışmaları, Tire 1976.
5) AYDINOĞLU, Burcu, Tire planları ,Terfi Etüdü Çalışmaları Tire ,1976
6) TOKLUÖĞLU, Faik ,Tire de İnanışlar ,Belediye Arşivimde Bulunan Kendi El Yazısıyla Olan Çalışma Tarihsiz.
7) ERDE,Celal   .Tire de sultan Nevruz Geleneği  7 Haziran 2002 Faik TOKLUOĞLU Anısına  Düzenlenen Tire Sempozyumda  Sunulan Basılmamış Bildiri, Tire

[  Print the page | Share on Facebook | Hit: 1425 ]
Tourism
How to go to Tire?
What to Eat
Accomodation
Restaurants
Multimedia
Virtual Tour
Photos
Videos
Tire Municipality Tourism Unit © 2013 coding and design by : Nihat Can